ISO 22000 – voedselveiligheid op basis van HACCP

Normering en accreditering op het vlak van voedselveiligheid zijn voor een ziekenhuis of zorgcentrum een continu aandachtspunt. En de regelgeving wordt steeds strenger. Komt daar bij dat in Nederland HACCP-certificaten vanaf 2021 niet meer geldig zijn. Als alternatief wordt ISO 22000 naar voren geschoven.

Van HACCP naar ISO 22000

HACCP is de afkorting van Hazard Analysis Critical Control points (Gevarenanalyse Kritische Controlepunten). Het is een methode die preventief de voedselveiligheid tracht te waarborgen door gevaren uit te sluiten. Neem nu temperatuurstijging. Een stuk vers vlees moet u in de koelkast bewaren om het risico op bacteriën en bederf te verkleinen of uit te sluiten. De HACCP-methode gaat voor elk voedingsmiddel na waar het kan mislopen voor de veiligheid.

In Nederland is er een gelijknamige HACCP-certificering. Echter wordt deze sinds 2020 niet meer uitgereikt en in 2021 zijn deze certificaten ook niet meer geldig. Dat komt omdat de HACCP-certificering zich uitsluitend toespitst op de veiligheid van voedsel, terwijl ook bedrijfsprocessen volgens de regelgevende instanties van belang zijn voor de accreditering. Dit betekent voor Nederlandse zorgcentra en ziekenhuizen: overstappen naar een andere norm. De meest logische keuze is ISO 22000, want deze heeft de meeste raakvlakken met de HACCP-norm.

ISO 22000, een uitgebreide internationale norm voor voedselveiligheid

ISO 22000 biedt meer mogelijkheden omdat de standaard breder gaat dan alleen voedselveiligheid. Het brengt de volledige voedingsketen in kaart, met veel aandacht voor voedselveiligheidsprocedures, bedrijfsprocessen en structuren. De ISO-norm is bovendien internationaal gekend, wat het makkelijker maakt om de kwaliteit van uw organisatie te staven. In ISO 22000 zijn er geen concrete eisen over voedselveiligheid, de norm verwijst hiervoor naar de Europese richtlijnen.

Wanneer u als ziekenhuis of zorgcentrum ‘aantoonbaar’ de processen op orde hebt en ‘aantoonbaar’ volgens de richtlijn werkt, ontvangt u het certificaat ISO 22000. Hiermee kan u bij leveranciers en cliënten aantonen dat de processen in uw organisatie goed en veilig geregeld zijn.

Accreditering dankzij Fooddesk

"Fooddesk is onze grootste stap vooruit op vlak van voedselveiligheid. Ze spelen een positieve rol bij onze accreditering. We kunnen over de hele lijn en op elk moment veilig en snel switchen naar andere menucycli.” Irma Geerdink, Diensthoofd Voeding Imeldaziekenhuis, in Zorgmagazine

Om in orde te zijn met HACCP en ISO 22000, is er Fooddesk. Wij ondersteunen met software en superieure data die u helpen om te voldoen aan de normen. Zowel op het vlak van voedselveiligheid als processen. Onze HACCP-software is in-house ontwikkeld en groeit mee met de wetgeving in België en Nederland. Want in een gezondheidszorg met oneindig veel voeding en data biedt Fooddesk oneindig veel zekerheid.

Meer weten over onze software?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top