Zeker zijn? De allergenensoftwarevan Fooddesk betekent verlichting voor uw diëtistenteam. Enerzijds verzekert het hen correcte, up-to-date informatie conform de wetgeving. Anderzijds komt er meer tijd vrij om te focussen op patiënten en cliënten. 

Allergeneninformatie testen en controleren: het is een continu proces 

Aangezien data voorzien door de fabrikant niet altijd betrouwbaar is, is een standaard controle van de productspecificaties van al uw aangeboden producten aangewezen. Een heikel puntje bij het vastleggen van voedingsinformatie? Die kán eigenlijk niet worden vastgelegd na één controle. Productsamenstellingen wijzigen continu. Onze in-house diëtisten controleren de verschillende allergeneninformatie in onze databank dan ook continu, zodat de productspecificaties met bijhorende allergeneninformatie up-to-date blijft. 

194080-fooddesk_14_allergenen-vs02-scaled

Om aan te tonen waarom die controle essentieel is, voerden we in oktober een onderzoek naar de correctheid van de specificaties van ruim 1800 voedingsproducten. Specifiek naar de juistheid van allergeneninformatie en suballergenen. We testten de voedingsdata die de fabrikanten zelf verschaften in de GS1-databank. Dit is een databank van de Benelux waar de meeste grote fabrikanten al hun voedingsdata beheren, en is vrij te consulteren. Wat bleek er? Er worden veel fouten gemaakt. Vaak worden er hiervoor personen aangesteld die weinig of geen kennis van allergenen hebbenDie fouten betekenen risico's voor uw patiënten en cliënten, en die moet u vermijden. Ook zagen we dat fabrikanten de suballergenen geregeld vergeten, dewelke wel degelijk belangrijk zijn. 

Informatie die u direct overneemt van uw leverancier die niet altijd betrouwbaar of up-to-date is, wat betekent dat voor u? Uw diëtisten zullen de info altijd moeten dubbelchecken om te garanderen dat er geen allergenen over het hoofd worden gezien. Dat is een tijdrovende taak, één waarbij het belangrijk is dat u die regelmatig opnieuw uitvoert. 

Laat dat werk maar aan Fooddesk over

Scroll naar top